Norrlist AB Råvaran Produkter Länkar Kontakt
         
 
 
Råvaran

Råvaran hämtar vi här i norrlands inland
där den senvuxna furan växer.

Vi är omgivna av sågverk och de flesta är
FSC eller PEFC certifierade, vilket borgar för
att virket inte tas från skyddsvärda skogar.